google-site-verification=rdMHvOD7EqC_UhcFmmfbfsVh9zGr75D72iZUFlOiVu8

Заштита животне средине

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НИСУ НА ПРОДАЈУ!

Српска странка Заветници предлаже читаву стратегију за заштиту животне средине. Највећи проблем представља недостатак знања, образовања, свести и експерата за ову врсту образовања. Не постоји јединствена стратегија за организацију и успостављање система образовања за заштиту животне средине у образовним институцијама.

Српска странка Заветници предлаже читаву стратегију развоја система збрињавања течног, гасовитог, чврстог отпада. Радићемо на повећању ефикасности републичких закона у области рециклаже отпада и производње енергије из обновљивих извора и изградњипостројења прилагођених овој намени.

Посебно се противимо изградњи мини-хидроелектрана у заштићеним природним добрима и сматрамо да економска добит уских кругова не сме бити оправдање за злочин против природе.

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Садашњи проблеми:

 • неконтролисано загађивање ваздуха, воде и тла;
 • недостатак уређаја и постројења за третман и збрињавање отпада;
 • масовна употреба превозних средстава без катализатора;
 • неконтролисано спаљивање разних материјала, а посебно отпадака;
 • слаба или никаква примена републичких закона у вези заштите природних ресурса;
 • недостатак адекватног закона за заштиту природних ресурса на локалном нивоу;
 • недостатак пројеката за побољшање постојеће ситуације;
 • недостатак модерних технологија;
 • масовна употреба врло старих превозних средстава због ниске куповне моћи становништва услед лоше економске ситуације;
 • недостатак специјализованих постројења за контролисано спаљивање разних материјала и прераду отпадних вода;
 • никад није спроведена јавна кампања и едукација у циљу усвајања рестриктивнијих закона за заштиту природних ресурса;

Решења проблема и очекивани резултати после 5 година:

 • примена јединствене стратегије за заштиту ваздуха, воде и тла;
 • изградња постројења за превенцију и контролу загађивања тла, третман гасовитог отпада и прераду отпадних вода;
 • уграђивање катализаторе за превозна средства и коришћење еколошких горива (безоловни бензин, биодизел, биогас…);
 • изградња постројења за контролисано спаљивање;
 • повећање ефикасности републичких закона за заштиту природних ресурса

Производња здраве хране и еко туризама

У Србији још увек не постоји озбиљно организована производња здраве хране. Пољопривредници још увек нису довољно обучени за њену производњу, нити је успостављено домаће тржиште здраве хране. Неопходно је успоставити стандарде и модернизовати технологију. Држава мора да организује професионалну обуку ескперата који ће преносити знање пољопривредницима у овом домену. Здрава храна је велики извозни потенцијал Србије, али и значајан садржај за развијање еко-туризма. Еко-туризам као део туристичке понуде и еко-бизниса још увек није организован. Никада није спроведена едукација и професионална обука запослених у туризму са циљем развоја еко-туризма. Залажемо се за оснивање пољопривредних института у регионалним центрима у којима би се вршила селекција и истраживање семена, пестицида и пољопривредних култура. Србији је потребно оснивање државних лабораторија који ће се бавити контролом здравствене исправности пољопривредних производа и хране из увоза.

Српска странка Заветници ће настојати да Република Србија постане препозната у Европи и свету као земља са доминантно органском пољопривредом. Бескомпромисно ћемо се борити, не само против производње ГМО семена, већ и његовог промета и секундарног коришћења у исхрани стоке. Вршићемо строгу контролу квалитета свих увозних производа. Србија је богата плодним земљиштем, лековитим биљем, пашњацима, квалитетним сортама воћа и поврћа… Наша земља има потенцијале за готово најразноврснију пољопривредну производњу у свету. Посебна предност Србије је могућност производње органске хране и производа са географском ознаком порекла високог квалитета.

Зауставићемо даљу распродају природних ресурса Републике Србије!    

ПРИСТУПНИЦА

Попуните приступницу кликом на дугме испод и постаните члан Заветника већ данас.

Подели ово:

Like this:

%d bloggers like this: