google-site-verification=rdMHvOD7EqC_UhcFmmfbfsVh9zGr75D72iZUFlOiVu8

Здравство и социјална политика

ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА

Српска странка Заветници сматра да је здравство један од приоритета свеукупне државне политике. Право на здравствену заштиту је једно од основних људских права у савременом добу. Ми желимо да повратимо поверење грађана у здравство, али и да обновимо достојанство медицинског и лекарског позива, који је годинама уназад деградиран лошим условима за рад. Један од највећих проблема са којима се Србија суочава је чињеница да се медицинско особље и лекари, незадовољни постојећим условима, одлучују за даљи рад у иностранству. Поражавајуће је то што држава помаже младим лекарима и медицинском особљу да напусте своју земљу и нађу најбржи пут до запослења, најчешће у земљама западне Европе. Све то ради иста држава која је у сваког студента Медицинског факултета у просеку за 6 година уложила око 100 000 евра.

Поставља се јасно питање где је економска рачуница такве политике, а да не говоримо о социјалној компоненти политике која ће довести до ситуације да грађане неће имати ко да лечи?! Дефицит медицинског особља довео је до попутног колапса здравственог система Србије, дугих листа чекања и свеопштег незадовољства корисника здравствених услуга. Занемарује се превенција болести и примарна здравствена заштита, која треба да буде носилац и покретач раног откривања болести и саме превенције. Примарна здравствена заштита је сведена на класичну администрацију и доведена у ситуацију да се удаљава од пацијената – корисника здравствених услуга. Велики проблем здравственог система јесте централизација опреме и кадрова у велике центре који нажалост немају толике капацитете да збрину већи број пацијената.

Залажемо се за:

 • повећање плата медицинском особљу и лекарима; недопустиво је да веће плате имају партијски службеници у јавном сектору од медицинских радника који брину о здрављу наших грађана;
 • хитно укидање одлуке о забрани запошљавања лекара и медицинског особља; доношење конкретног и реалног плана запошљавања према потребама становништва, који ће предвидети запошљавање и упућивање лекара на специјализације чиме ћемо решити кључни проблем здравственог система – одлив лекара и медицинског особља у иностранство и спречити крах здравственог система;
 • подизање примарне здравствене заштите на виши ниво на коме је некада и била, кроз програм у коме ће установе и лекари ићи ка кориснику услуга. Превенција и рано откривање болести је кључна ставка којом треба да се баве установе из домена примарне здравствене заштите. Због тога ћемо законом о здравственој заштити предвидети да се у оквиру сваке месне заједнице оформе здравствене амбуланте у којима ће једном месечно боравити специјалистичке екипе лекара, медицинских и лабораторијских техничара, са пратећом портабилном медицинском опремом. На тај начин ћемо постићи да здравствена служба иде ка кориснику, што је од пресудног значаја за постављање правовремене дијагнозе. Оваквим мерама растеретићемо саме здравствене установе и смањити листе чекања. За овакав приступ и решавање проблема нису потребна велика средства. 
 • у оквиру примарне здравствене заштите, увешћемо институцију „породичног лекара“ који ће бити окосница превенције и успешног раног откривања болести.
 • подизање и осавремењивање здравствених центара у унутрашњости земље ће бити један од приоритета наше здравствене политике. У оквиру тога ћемо посебно развити удруживање расположивих капацитета здравствених установа које су блиско територијално повезане, тј. улагаћемо плански средства у развој појединих грана медицине у одређене здравствене установе. Тиме ћемо постићи да у једном здравственом центру имамо врхунски развијену одређену грану медицине која пружа услуге на завидном нивоу. На тај начин ће свим грађанима бити доступне врхунске здравствене услуге у кратком временском периоду у сваком делу наше земље. Оваквом организацијом ће доћи до значајног побољшања квалитета пружених услуга, ефикасности и огромних уштеда.
 • формираћемо на нивоу Министарства здравља јединствени ценовник здравствених услуга и изједначити јавне и приватне здравствене установе и омогућити им да пружају услуге под истим условима. Тиме ћемо омогућити грађанима да са својом здравственом књижицом могу потраживати здравствене услуге у приватним здравственим установама, као и у јавним. Овим потезом ћемо такође подстаћи конкурентност и тржишну утакмицу под једнаким условима и као крајњи резултат добити задовољног корисника услуга. 
 • оформићемо већи број центара за вантелесну оплодњу и лечење стерилитета који ће функционисати искључиво о трошку државе, јер пречу инвестицију Србија нема, нити ће икада имати.
 • при сваком здравственом центру оформићемо радну групу која ће се на дневном нивоу бавити едукацијом младих о болестима зависности и о начинима за вођење здравог живота;

Српска странка Заветници ће се свим расположивим државним и законским методама сузбијати трговину наркотицима и хитним мерама зауставити продају дроге у школским двориштима. Здравље наше деце и младих је најважнији задатак и императив опстанка српског друштва.

 • Оформићемо здравствене установе и ојачати капацитете за збрињавање пацијената у терминалном стадијуму малигних болести;
 • Организоваћемо централну набавку потрепштина за све здравствене установе у Србији и увести јединствени јеловник за све здравствене установе и тиме довести до озбиљних уштеда;
 • Залагаћемо се за потпуно укључивање бања у здравствени систем за потребе рехабилитације пацијената;За нас је здравље народа највеће богатство и општедржавна брига. 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Српска странка Заветници ће доследном применом мера у области економског развоја и свеопштег привредног напретка настојати да смањи обим социјално угроженог становништва. Циљ наше социјалне политике је да се број корисника социјалне заштите који живе у тешким материјалним условима сведе на минимум. Ми нећемо решавати само нагомилане последице, већ ћемо се ухватити у коштац са узроцима социјалног незадовољства. Брига о угроженима и немоћнима је одлика хуманог друштва које је дубоко утемељно у вредносни систем нашег народа. Економским мерама које смо предвидели у Програму решићемо проблем велике незапослености као главног узрочника сиромаштва. Ствараћемо услове да сваки радно способан грађанин Србије може да има одговарајуће запослење, а самим тим и елементарне услове за егзистенцију. Посебну пажњу посветићемо особама са инвалидитетом, који су због дубоко укорењених предрасуда, драматично дискриминисане у друштву. Главни проблеми особа са инвалидитетом јесу неодговарајући услови живота, висока стопа незапослености, социјална невидљивост, неприступачност, како органа државне управе, тако и културних, здравствених и институција социјалне заштите као и јавног превоза. Желимо да особе са инвалидитетом буду део заједнице, и због тога ћемо

 • институцијама које се баве особама са инвалидитетом помоћи у изради базе података која ће евидентирати све особе са инвалидитетом;
 • додатно ћемо створити услове и олакшице у школовању;
 • омогућити преквалификацију и доквалификацију у оквиру њихових психофизичких могућности како би лакше дошли до запослења;
 • изградити и оспособити јавне објекте са специфичностима које омогућавају задовољење животних и социјалних потреба особама са инвалидитетом;
 • продубићемо сарадњу између државних институција и удружења са циљем израде пројеката, ангажовати особе са инвалидитетом да учествују у изради тих пројеката и увести их у друштвене токове;
 • додатно ћемо подстицати њихово запошљавање;

Посебну пажњу ћемо обратити на родитеље и самохране родитеље који воде бригу о деци са инвалидитетом. Они морају имати скраћено или флексибилно радно време. Помоћу законских регулатива и подстицаја послодавцу, поред флексибилног радног времена, обезбедићемо да самохрани родитељ детета са инвалидитетом има могућност пр,ивременог одсуства са посла због бриге о детету са плаћеним пуним радним временом.

Темељ наше социјалне политике је – ПОРОДИЦА!

На највећем удару економског краха, несавесно и неодговорно вођене државне и националне политике и ерозије морала и вредности нашег друштва нашла се – породица. Она је разарана и обезвређивана, деградирана и омаловажена. Последице су кардиналне за друштво – тзв. бела куга јавља се као највећи проблем Србије. Према процени из 2017. године Србија има негативан природни прираштај од -5,1 промила. Дакле годишње Србија изгуби један град, а удео младих старости до 19 година у укупном становништву је 19,4% ( 1921. године 45,4%) и готово је изједначен са уделом старијих од 65+ година којих има укупно има око 19%. Предшколски контингент од 0-6 година је за 100 хиљада мањи од броја будућих пензионера. Сваке године се све мање деце упише у први разред, што ће неминовно довести до отпуштања у просвети. Превелика оптерећеност радног контингента може довести и до краха пензионог система. Наиме, држава мора да подстиче запошљавање, а не да се ослања на старе трикове подизања старосне границе за одлазак у пензију.

Број склопљених бракова на 1.000 становника износи 5,1 а разведених 1,3, дакле сваки четврти брак се разведе. Такође, старосна граница ступања у први брак се померила, па за младожењу износи 31,2, а за невесту 28,2 године. Просечна старост становништва са 29,15 година 1950. године се до 2015. године померила на 42,7.Једна смо од најстаријих нација у Европи, одмах након Италије и Француске. Очекује се да ће 700 села остати без становника у наредних 10-15 година, а да ће у наредних неколико година чак 15.000 просветара остати без посла. На годишњем нивоу изврши се око 200.000 абортуса. Приметан је узлазни тренд повећања абортуса са рађањем вишег реда. Од укупног броја жена само 9% абортуса изврше жене које нису рађале, док је чак 60% жена које је извршил абортус, већ родило двоје или више деце. Статистика је поражавајућа, а наведени резултати намећу неопходност израде читаве стратегије за решавање проблема ”беле куге”. Србија мора да охрабри младе да заснивају породице. Мере популационе политике које су примениле поједине државе (најбољи примери Мађарска и Русија) донеле су резултат и подстакле рађање.

Српска странка Заветници предлаже следеће мере:

 • увођење материнског капитала који држава додељује за свако новорођено дете, а који се може искористити у сврху куповине стамбене јединице, или финансирања трошкова дечијег образовања;
 • бескаматно кредитирање младих брачних парова и отпис истих када пар добије треће дете;
 • стамбене субвенције за породице са троје и више деце;
 • мајке са четворо или више деце доживотно ослободити од пореза на приход;
 • бесплатан паркинг и градски превоз за вишедетне породице и олакшице за куповину возила са седам седишта;
 • повећавање накнаде запосленим мајкама за време породиљског одсуства;
 • обезбедићемо финансијска средства и олакшице за труднице и породиље које нису у радном односу;        
 • давање на бесплатно коришћење уџбеника за све основце;
 • ослобађање ПДВ-а на храну и гардеробу за бебе и децу предшколског узраста;
 • бесплатна вештачка оплодња и лечење стерилитета;
 • реформа здравствене политике у виду промоције репродукције и подстицаја рађања деце;
 • покренућемо кампању упознавања становништва са последицама абортуса по живот и здравље мајки као и породице у целини. 

Свесни смо тежине проблема као и друштвене одговорности према опстанку нашег народа и управо због тога ћемо изврштити свеобухватно државно прегнуће у циљу сузбијања поражавајуће демографске слике. Залажемо се за оснивање Министарства за бригу о породици, које ће савесно и одговорно спроводити Националну стратегију подстицаја наталитета. Наведене мере чиниће део популационе политике којом ћемо мотивисати младе да заснивају породице и рађају децу како би се повећао природни прираштај, нарочито у неразвијеним деловима Србије. Јака породица је императив опстанка Србије!

Пензионери

Посебну бригу водићемо о положају будућих пензионера и оних који су већ добили тај статус. Запослена или незапослена лица имају право на остварење пензије по основу обавезног или добровољног социјалног осигурања, а држава и осигуравајући фондови су ти који гарантују исплату пензија. Да бисмо осигурали наше најстарије грађане извршићемо реформу пензијске администрације и побољшати административне капацитете за наплату доприноса за социјално осигурање и пореза на зараде. Ускладићемо раст пензија како би он био економски одржив и социјално правичан. Радићемо на реформи ПИО система, при чему би ПИО фонд постао форма самоодрживог инвестиционог фонда. Пензионерима који су у посебно тешком социјалном положају који су током радног века имали мале зараде, обезбедићемо повећање пензије, повољније услове лечења, бесплатан превоз на територији на којој живе, реновирање пензионерских домова, геронтолошке и волонтерске службе које ће бринути о њима, а посебно о самачким домаћинствима. Приоритет ће нам бити да обезбедимо стабилан однос просечне пензије и просечне зараде како би пензионери имали социјалну сигурност.   

ПРИСТУПНИЦА

Попуните приступницу кликом на дугме испод и постаните члан Заветника већ данас.

Подели ово:

Like this:

%d bloggers like this: